List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 25 kwietnia.
 REPORT
6 items   5 followers   0 votes   134 views

Prasówka zSieci. 25 kwietnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Kryzys w mediach czy kryzys z mediami, czyli jak mieć dziennikarzy po swojej stronie - AdMonkey

Wnioski ankiety przeprowadzonej wśród 40 osób ze środowiska mediów i powstała na potrzeby prezentacji na Kongresie Profesjonalistów PR. Pokazujemy na podstawie największych kryzysów 2016 roku oraz wyników ankiety i rozmów przeprowadzonych wśród przedstawicieli mediów. Sprawdzamy też, czy sposób na skuteczną komunikację z dziennikarzami zmienia się z upływem czasu, analizując sytuację kryzysową sprzed kilku lat. Choć …

Jak stworzyć skuteczną reklamę wideo – co mówi statystyka? - NowyMarketing

Zrozumienie, od czego zależy siła oddziaływania reklamy wideo umieszczonej w aktualnościach Facebooka to nie magia. Istnieją proste zasady i prawa,...

Facebook zapłaci twórcom treści wideo i transmisji Live, ale tylko tych odpowiednio długich

Facebook zaproponował twórcom treści wideo nowe warunki kontraktu, w ramach którego otrzymają opłaty oraz przychody z reklam za publikację materiałów na portalu. Warunkiem jest zamieszczanie gotowych klipw o długości nie mniejszej niż 1,5 minuty lub transmisji live trwających minimum 6 minut. W trakcie przeglądania takich treści odbiorcy zobaczą reklamy typu mid-roll.

Algorytm Facebooka: Jak działa. Kolejne zmiany w jego działaniach.

Facebook held their annual F8 Developer conference earlier this week, where they announced a heap of new products and tools, many of which hold truly mind-boggling potential.

But with so many F8 se

Infografika z przewodnikiem po Twoim SEO.

You don’t have to manage a large brand to effectively use tactics that boost your search-engine rankings. Here’s to net wins for smaller organizations with similar tactics.

Kto korzysta z Tindera w Polsce?

Dostaliśmy właśnie raport z firmy IRcenter.com, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, kto tak naprawdę korzysta z Tindera w Polsce.