List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 11 kwietnia.
 REPORT
7 items   4 followers   0 votes   106 views

Prasówka zSieci. 11 kwietnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Snaplications, czyli aplikacja za pomocą, której możesz znaleźć pracę. Aplikacja od McDonalds i Snapchata.

McDonald’s is working with Snapchat on a new job application program called 'Snaplications,' which lets people participate in a brand activation while applying to McDonald’s in exactly the same way...

Jak pracownicy oceniają działania z zakresu employer brandingu? Wyniki badania (infografika) - Wiadomości - Marketing...

Jakie jest zdanie pracowników na temat działań firmy, w której są zatrudnieni? Jak zmienia się ta opinia na etapie przed rekrutacją, po jej pomyślnym zakończeniu i po wstąpieniu w szeregi firmy? Sprawdził to Learnplace.pl – firma wdrażająca wewnętrzne platformy społecznościowe dla korporacji. Z badania wynika, że firmy niedostatecznie doceniają pierwszy kontakt z kandydatem. Nie wywiązują się też w sposób zadowalający z obietnic przedstawionych podczas rekrutacji.

Sposoby na wykorzystanie video w social media marketingu Twojej marki - NowyMarketing

Szacuje się, że do 2019 roku 80% ruchu w Internecie będzie generowało video, a na samym Facebooku liczba ta do 2020 roku ma wynieść 90% wszystkich treści!

Co IKEA, MasterCard i Netflix wiedzą o millenialsach, czego Ty nie wiesz? - NowyMarketing

Są dużym potencjałem ekonomicznym i społecznym. W Polsce jest ich około 11 mln. Często uważani są za leniwych i próżnych ekscentryków, lubiących...

Facebook z ponad 5 milionów reklamodawców. Kolejny krok milowy osiągnięty.

The social network now has 5 million active advertisers.