List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 7 kwietnia.
 REPORT
8 items   4 followers   1 votes   118 views

Prasówka zSieci. 7 kwietnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Automatyzacja, cyfryzacja i zawody przyszłości wyprą prawie połowę obecnych profesji : Brief

Badanie Gumtree.pl, zrealizowane w ramach 4. edycji programu „Start do Kariery”, pokazało, że najnowsze technologie już zaczęły rewolucjonizować rynek pracy,

Bez kompetencji kreatywnych nie będzie innowacyjnej gospodarki : Brief

Według badań UNESCO, przemysły kreatywne odpowiadają średnio za ok. 3% PKB w rozwijających się gospodarkach, a w najbardziej innowacyjnych, takich jak np. Stanów Zjednoczonych,

Jak dotrzeć do generacji Y ze swoim e-commerce? - NowyMarketing

Egoistyczni, bezczelni, nieodpowiedzialni, leniwi w pracy i wyznający filozofię YOLO. W Polsce jest ich około 11 milionów, już dziś stanowią połowę...

AI Facebooka zaczyna skanować rozmowy w Messengerze, żeby nam pomagać

Asysten Facebooka zabierze się za skanowanie rozmów w Messengerze. Podobno zmartwienia dot. prywatności są nieuzasadnione.

Mobile App and Mobile Web Statistics and Data in Real Time

View the mobile app and mobile web world in real time. Fascinating data from Whatsapp, Facebook, Apple, Email and Games

Zestaw marketera. 60 narzędzi, które wykorzystuje Buffer w swojej pracy.

As a remote marketing team, tools help us stay connected and do our best work. Here are our marketing team's 60 favorite marketing and productivity tools.

Chcesz zarabiać na YouTube? Minimum 10 000 wyświetleń.

The rule change is meant to weed out bad actors