List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 5 kwietnia.
 REPORT
7 items   5 followers   1 votes   98 views

Prasówka zSieci. 5 kwietnia.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyne co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://www.messenger.com/t/mateuszczech.blog/

Nowości na Twitterze – zmiany w limicie znaków oraz udostępnianie lokalizacji

Twitter wprowadza zmiany w limicie znaków odpowiedzi oraz możliwość przekazywania informacji o lokalizacji dla profili biznesowych.

Reklama dnia: Gorący chiński „dziadek” ambasadorem Reeboka - NowyMarketing

Wang Deshun, nazywany „najgorętszym dziadkiem w Chinach', stał się gwiazdą po tym, jak w 2015 roku jego tors mogliśmy zobaczyć podczas Chińskiego...

Poznaj wroga, czyli analiza konkurencji - NowyMarketing

Analiza konkurencji jest ważnym elementem planowania zarówno w tradycyjnym marketingu, jak i w działaniach online. Środowisko internetowe pozwala na...

Jak wykorzystać tagi UTM, aby mierzyć skuteczność swoich kampanii?

Key indicators of ROI like website traffic, leads, and conversions can all be tracked with a few simple bits of code called UTM parameters.

Planujesz kampanie e-mail z promocją? Zobacz, które nagłówki najlepiej konwertują.

Emails with special offers in subject lines have lower open & click rates than those without offers. But one kind of offer outperforms. See which one - and much more of the research data.

Co się zmieniło na Facebooku? Oto 3 zmiany, które warto uwzględnić w swoich działaniach.

Discover what’s new with Facebook and get tips for how you can adapt and take advantage of the changes within your social media marketing strategy.