List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 31 marca.
 REPORT
7 items   3 followers   0 votes   125 views

Prasówka zSieci. 31 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Aktualny stan social media

Często w mediach społecznościowych pojawiają się pytania na temat tego, jaki jest ich aktualny stan (liczba użytkowników, dane demograficzne, nowości). Dane są…

8 powodów, dla których e-mail marketing wciąż świetnie działa - NowyMarketing

Marketerzy wierzą w e-mail marketing, ponieważ jest niezwykle skuteczny w zwiększaniu świadomości klientów, świetnie konwertuje, a przy tym cechuje...

Pomiar emocji pozwala przewidzieć wzrost sprzedaży z dokładnością do 75% - Wiadomości - Marketing przy Kawie - prakty...

Pomiar emocji pozwala rozróżnić z dokładnością do 75% reklamy, które zapewniają wysoki poziom sprzedaży i niski z  – pokazuje badanie Marsa i firmy Realeyes.

Internet – łączy czy dzieli Polaków? Badanie SW Research (infografika) - Wiadomości - Marketing przy Kawie - praktycz...

Co trzeci Polak jest bezustannie online, a ponad 90 proc. twierdzi, że Internet ułatwia utrzymywanie kontaktów z bliskimi. Takie wyniki przynosi badanie SW Research przygotowane na zlecenie firmy Inea. W jaki sposób najczęściej komunikujemy się z rodziną i znajomymi? Co robimy w Sieci w wolnym czasie? Ilu Polaków nie wyobraża sobie życia bez dostępu do Internetu?

Duże zmiany na Twitterze: więcej miejsca na treść wiadomości w publicznych rozmowach

Od teraz publiczne rozmowy grupowe w serwisie Twitter będą dużo wygodniejsze. Serwis nie będzie już wliczał nicku do limitu 140 znaków na wiadomość.

Facebook przenosi opcję botów do grup na Messengerze

Messenger chatbots will soon be available to groups, according to a report by TechCrunch. To clarify, these won’t be “chatbots” in the sense that they won’t be trying to make conversation with you. Instead they’ll function more like news tickers, updating group members on outside information. “This event was off the charts” Gary Vaynerchuk was …

Facebook z narzędziem do przekazywania datków na rzecz organizacji.

Facebook's personal fundraising tool helps you recruit friends for charitable causes. It's rolling out to U.S. users in the next few months.