List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 30 marca.
 REPORT
7 items   7 followers   0 votes   117 views

Prasówka zSieci. 30 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Jak wykorzystać VR, by wyróżnić się na tle konkurencji? 4 pomysły dla małych i dużych przedsiębiorstw - NowyMarketing

W wyniku ostrej rywalizacji, przedsiębiorstwa prześcigają się w eksperymentowaniu z wykorzystaniem nowych technologii, poszukując możliwości...

Wow! Są już reakcje w Messengerze, czyli możesz skorzystać z nowej nieprzydatnej funkcji

Kciuk w dół, lajk, szok, sympatia, śmiech czy gniew - Messenger wprowadził reakcje w okienku czata. Ale czy to w ogóle jest potrzebne?

Periscope uruchomił analitykę treści wideo. To bardzo dobry ruch!

Twitter-owned Periscope is growing up a bit today with a new dashboard that collects several data points to show creators how viewers are engaging with their live videos and replays.

Facebook Stories? A co powiesz na funkcję Rakiety? Facebook testuje dwa newsfeedy jednocześnie.

Facebook's launch of Stories may be the social network's big news of the week, but some Facebook users have spotted another addition, and are thoroughly..

Relacje live w formacie 360 stopni dostępne dla wszystkich!

Prepare to see a whole lot more 360 videos on your Newsfeed. Facebook now allows anyone to stream 360 videos to their Page or Profile, provided they have the right camera. Facebook launched 360 videos last year, but only to select Pages. Now anyone from your college buddies to your grandmother can stream 360 live. …

Rok mobile? Prawie dwukrotny wzrost względem roku 2013.

As desktop sputters, digital growth is all mobile -- as evidenced by a slew of new comScore data.

Grupy na Facebooku podłączone do fanpage?

Facebook is now allowing some Pages to link to, and post to groups they admin, to bolster community-building. Facebook Groups have seen many great updates in the last 12 months. And today, over a billion users