List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 20 marca.
 REPORT
8 items   3 followers   0 votes   130 views

Prasówka zSieci. 20 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zrobić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Doczekaliśmy się. Polacy mogą już grać w gry i robić ankiety w Messengerze

Jeśli traktować Messengera już nie jako komunikator, a jako serwis społecznościowy, to zdecydowanie z niego korzystam najwięcej. Potem jest Twitter, potem

Real Time Marketing w wykonaniu IKEA. Jak na aktualne wydarzenia reagowała marka?

RTM, czyli marketingu czasu rzeczywistego, daje markom duże możliwości wykazania się refleksem i humorem. Jak poszczególne wydarzenia wykorzystała IKEA?

Nowość na LinkedIn – filtry i edytor zdjęć profilowych

Zmiana zdjęcia profilowego na LinkedIn? Nic prostszego - nowa funkcja w serwisie pozwala na szybką edycję fotografii z poziomu aplikacji mobilnej.

YouTube inwestuje w e-sport, będzie wyłącznym nadawcą rozgrywek ligi ECS

YouTube zawarł porozumienie z e-sportową ligą ECS i stanie się wyłącznym nadawcą jej rozgrywek. Pierwsze transmisje przewidziano na koniec marca 2017 roku, partnerem umowy jest platforma dla graczy FaceIt.

7 najczęściej popełnianych błędów w reklamie - Inspiracje - Marketing przy Kawie - praktyczne wskazówki, śmiałe idee

Jaka powinna być reklama, bez względu na formę? Oczywiście – skuteczna. Jak mawia psycholog Jacek Walkiewicz, skuteczność jest miarą prawdy. Co zatem zrobić, aby reklama działała? Na pewno unikać podstawowych, a jednak bardzo częstych błędów.

Facebook testuje zakładkę analiza dla wideo na prywatnych profilach. Podcast.

Social media news and developments making social media marketing easier. (Facebook Video Insights, Facebook Expands Stories, LinkedIn Photo Tools)

Poznaj Building 8. Tajemniczy zespół do rozwoju technologii od Facebooka.

For the past year, Facebook has been quietly assembling an all-star team of hardware experts for its mysterious Building 8 division. Here's what we know so...

10 funkcji Snapchata, które musisz znać

Whether you're a power user or not, these tips will help take your Snapchat game to the next level.