List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 17 marca.
 REPORT
7 items   3 followers   0 votes   257 views

Prasówka zSieci. 17 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Top 100 Marketing Influencerów w 2017 roku! Raport do pobrania za darmo.

Check out 2017’s most talked-about Influencers and learn more about the best tools, tips, and tricks that they use to keep their readers coming back for more.

Coca-Cola, Samsung i Discovery z najpopularniejszymi reklamami na YouTube w Polsce (wideo)

W lutym br. najchętniej oglądaną reklamą przez polskich użytkowników serwisu YouTube był spot Coca-Coli

Szukasz pomysłu jak wykorzystać Snapchat dla swojej marki? Oto 9 przykładów.

Looking for ideas for your next Snapchat Story? Check out these filters and lenses to take your snaps to the next level.

O tych trzech rzeczach musisz pamiętać, gdy tworzysz Facebook Ads.

The best way to connect with your customer is by understanding them—something that Facebook helps you do with their advertising solutions.

Jak dobrać strategię i wskaźniki dla swojej kampanii? Infografika.

Digital marketing campaigns come down to selecting the right strategy and using the right tactics and metrics to achieve and measure campaign results. This flowchart infographic can help!

Przewodnik po Instagram Ads! Krok po kroku.

Here's all you need to know to get started with Instagram ads — reasons why they are so powerful, instructions to create them and measure results, and more.