List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 16 marca.
 REPORT
7 items   5 followers   0 votes   295 views

Prasówka zSieci. 16 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Facebook oznacza nieprawdziwe treści. To koniec manipulacji w social media?

Już w poprzednim roku Facebook zapowiedział walkę z nieprawdziwymi treściami w sieci. Teraz zdecydował się ostrzegać swoich użytkowników przed niezweryfikowanymi artykułami. Fake news zostaną oznaczone specjalną plakietką z czerwonym wykrzyknikiem.

10 reakcji marek, które mogły się źle zakończyć.

Many brands have been unable to pass up on opportunities for a good burn. In these 10 situations, it paid off.

Google zaczyna walkę z fałszywymi treściami. Od teraz obok takich wpisów pojawi się odpowiednie oznaczenie.

Using data from human 'quality raters,' Google hopes to teach its algorithms how to better spot offensive and often factually incorrect information.

7 pytań Twoich klientów na które Twoja strona docelowa musi odpowiedzieć.

All customers have questions about your company and its offerings -- whether they know it or not. Columnist Stoney deGeyter shows how you can answer those questions to build trust and boost conversions.

10 pomysłów na AdWords, które możesz zastosować od razu.

Wondering where to begin with ad copy testing? Columnist Jason Puckett shares some ideas to get you started.

Facebook Stories: wszystko co musisz wiedzieć o kolejnej nowości na Facebooku!

Facebook Stories has launched across the globe. Bringing 24-hour disappearing stories to Facebook's mobile app. Here's everything you need to know...

Real-time marketing jako element content marketingu - NowyMarketing

Content marketing polega na regularnym i systematycznym dostarczaniu wartościowych treści czytelnikowi. Z kolei context marketing to dostarczanie...