List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 15 marca.
 REPORT
7 items   5 followers   6 votes   197 views

Prasówka zSieci. 15 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Jak odnaleźć influencera? 10 platform do współpracy z twórcami

Gdzie odszukać influencera dla naszej marki? Jak pozyskać o nim informacje? Przedstawiamy 10 platform, za pomocą których nawiążemy współpracę z internetowymi twórcami.

Facebook wyświetla najwięcej reklam. Wspólnie z Google to ponad 50% rynku US.

Google to see total ad revenues jump nearly 15% in the US. Snapchat and Amazon to gain US mobile ad share.

3 pomysły jak wykorzystać emoji do zwiększenia zaangażowania Twoich klientów.

With these three tactics, you’ll see how emojis can work wonders for your mobile marketing.

Jak przygotować dobrą strategię retargetingową? - NowyMarketing

Trend malejącej roli zakupu bannerów poza programmaticiem jest coraz silniej zauważalny, ustępując miejsca zręczniejszym i lepiej dopasowanym kanałom...

Promowanie publicznych postów jest lepsze niż promocja dark postów.

Chart of the day: Dark posts are mot expensive than boosted posts on Facebook, whilst boosted posts are shared more. Research has found that dark posts hav. Marketing topic(s):Facebook Marketing. Advice by Robert Jones.

Snapchat testuje emoji jako skróty na pulpit telefonu. Do błyskawicznych rozmów. Świetny pomysł.

Snapchat is doubling down on private messaging as Instagram and Facebook Messenger clone and steal usage from its Stories feature. Now you can instantly..

Oto 5 narzędzi, które pomogą Ci uprawiać nowoczesny marketing.

New tools for outreach, video marketing, market segmentation and more In the ever-evolving digital world, keeping up with the tricks of the trade is crucia. Marketing topic(s):Content marketing tools. Advice by Expert commentator.