List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 10 marca.
 REPORT
6 items   6 followers   1 votes   207 views

Prasówka zSieci. 10 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

indaHash wprowadza “Videoseed”, czyli opcję dystrybucji wideo na profilach setek influencerów jednocześnie : Brief

“VideoSeed”, narzędzie wprowadzone przez indaHash, to zupełnie nowe podejście do wideo seedingu. Wideo nie jest wyświetlane jako reklama, ani publikowane przez

Messenger Day, czyli kolejna kopia od Snapchata.

Facebook's new Messenger Day feature is a clone of Snapchat — and now it's in the Messenger app.

70% osób nie zna angielskiego. Infografika o tym dlaczego warto dbać o strony lokalne.

If your website targets visitors worldwide, but only in English, you could be missing major opportunities. Localizing your website is a must for international marketers.

Twoja strona domowa nie odnosi efektów? Poznaj wskazówki jak podnieść jej skuteczność.

You never get a second chance to make a first impression. I think this is a fitting quote to demonstrate the importance of a great homepage. Once a visitor

Modelki plus size w kampanii Nike. Czy to tylko przejściowy trend? - NowyMarketing

W akcjach reklamowych Nike widzimy bardzo szczupłe modelki, ale marka już po raz drugi postawiła na plus size. Czy to znaczy, że wraz z wiosną zmienia...

Dawne zdjęcia reporterskie – czy można je dowolnie wykorzystywać? - NowyMarketing

Publikowanie zdjęć reporterskich z okresu PRL stało się ostatnio dość popularne. Przykładem może być głośna sprawa umieszczenia na Facebookowym...