List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 8 marca.
 REPORT
9 items   6 followers   0 votes   157 views

Prasówka zSieci. 8 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Dlaczego warto używać emoji w komunikacji marketingowej?

Skąd wzięły się emoji? Czy mają wpływ na zaangażowanie użytkowników? Dlaczego warto używać ich także w marketingu?

Facebook uruchamia "Zaawansowane statystyki" dla reklamodawców.

Advanced Measurement uses the measurement tag from the Atlas ad tech platform Facebook acquired from Microsoft in 2013.

Kto jest największy na YouTube? Oto 18 najpopularniejszych kanałów.

From comedians to gamers to beauty vloggers, these YouTube stars have generally built their followings outside of the control of media giants.

Planujesz relacje live? Oto 13 wskazówek od HubSpota!

Hootsuite's social media specialists share how Facebook Live can help you connect with your audience in new and engaging ways.

Bot na Facebooku? Oto 5 przykładów jak możesz je wykorzystać.

Want to automate common customer interactions on Facebook? Discover five types of Facebook Messenger bots your business can use for better customer service.

Twitter z analityką sekcji "Chwile".

Twitter is giving users more insight on how their Moments are performing with a new set of analytics tools. You can now can tap on the arrow on the upper right corner of a Moment and select “View Analytics” or tap the “…” button when viewing a Moment on the web. “We're hunting for awesome startups” Run …

Instagram Stories z naklejkami w oparciu o geolokalizację. Kolejna kopia od Snapchata.

Taking yet another cue from the Snapchat playbook, Instagram now offers geostickers in its ephemeral Stories feature. It’s currently only live in two cities — Jakarta and New York City — and offers...

Dlaczego i jak dbać o czystość bazy mailingowej - NowyMarketing

Bardzo częstym błędem w działaniach z zakresu e-mail marketingu jest skupianie się na wielkości, a nie na jakości bazy subskrybentów. Podobnie jak na...

Oto trendy w marketingu obok, których nie możesz przejść obojętnie.

Stay ahead of these major marketing trends to retain your edge over the competition this year Marketing moves fast. Fads come and go, but big shifts in tec. Marketing topic(s):Managing marketing technology. Advice by Robert Allen.