List Headline Image
Updated by Mateusz Czech on Feb 14, 2018
Headline for Prasówka zSieci. 7 marca.
 REPORT
7 items   2 followers   1 votes   153 views

Prasówka zSieci. 7 marca.

Pra­sówka zSieci to zbiór naj­waż­niej­szych infor­ma­cji ze świata social media i mar­ke­tingu. Publi­ko­wana codzien­nie rano od ponie­działku do piątku w for­mie listy. Dostępna jest zarówno na blogu, jak i na Mes­sen­ge­rze! Co to ozna­cza? Naj­waż­niej­sze infor­ma­cje tra­fiają bez­po­śred­nio na Two­jego Face­bo­oka, bez koniecz­no­ści zaglą­da­nia na fan­page, czy blog. Jedyna co musisz zro­bić, wysłać wia­do­mość na moim fan­page: https://m.me/ma­te­usz­czech.blog

Wykrzyknik na Facebooku ustrzeże przed fake news

Widzisz wykrzyknik na Facebooku? Uważaj - w ten sposób serwis oznacza informacje, które zostały uznane za nieprawdziwe. Tak zaczyna się walka z fake news.

Jak walczyć z trollowaniem? Norwegowie znaleźli sposób

Norweski nadawca publiczny wprowadził rozwiązanie, które ma zniechęcić użytkowników do trollowania. Aby dodać komentarz do artykułu należy rozwiązać quiz. Na czym on polega?

10 przykładów kampanii z wykorzystaniem Influencerów.

Is influencer marketing worth the hype? Check out these examples from brands and decide for yourself.

Reklamy na YouTube. Jak zacząć? Poradnik dla początkujących.

Learn how to launch a YouTube video ad using Google AdWords and how to optimize your campaign and make the most of your budget.

8 wskazówek jak wykorzystać LinkedIn w swoich działaniach.

Mastering LinkedIn is about going beyond the basics to better engage your audience, find prospects, and build relationships.

Ten bot na Facebooku udziela pomocy prawnej uchodźcom.

DoNotPay has announced that its robot lawyer will now be able to help refugees via Facebook Messenger with immigration forms in the US, Canada and the UK

Tajemnica angażującego contentu (Cz.1) - NowyMarketing

Klienci agencji social mediowych bardzo często mówią wprost, że to co ich najbardziej interesuje, to zaangażowanie. Dajcie mi więcej lajków, więcej...