List Headline Image
Updated by Teknologirådet on Apr 20, 2021
 REPORT
0 items   1 followers   0 votes   0 views

Bidrag til listen "Kunstig intelligens og helse" - beta

Vi ønsker å dele og bygge opp til listen over "kunstig intelligens og helse" sammen med publikum, og ber om bidrag i form av beskrivelser av lovende helseløsninger som bruker kunstig intelligens.

Beskrivelsen bør sorteres under disse overskriftene:

  • Hvordan brukes det
  • Hvilke data brukes
  • Hvilke algoritmer brukes
  • Status

Du kan enten skrive ditt bidrag inn direkte i denne listen ved å klikke på "Add to list" under eller du kan sende ditt bidrag som e-post til: post@teknologiradet.no.

Teknologirådet går gjennom forslagene fortløpende og publiserer dem på den offentlige listen over mobile helseløsninger.