List Headline Image
Updated by Kommunikationscentret on Sep 21, 2017
Headline for 6 gode apps til iPad og sprogstimulering
 REPORT
6 items   3 followers   2 votes   2.05k views

6 gode apps til iPad og sprogstimulering

Hvilke apps, der egner sig til hvem, og i hvilken situation, er jo i sidste ende forskelligt. Men her er vores overordnede bud på apps, der kan fungere fint til sprogstimulering. Kender du nogen af disse apps til sprogstimulering - eller har andre bud? Del gerne dine erfaringer.

Kommunikationscentret underviser børn og voksne med funktionsnedsættelser, bl.a. sprog- og talevanskeligheder. Vi holder kurser for pårørende og fagpersoner i metoder og apps til alternativ og støttende kommunikation. Læs mere om os på www.kc-hil.dk

My PlayHome

My Playhome (skole, butik og hospital) kan bruges til at træne dialog i en afgrænset ramme, og kan give ordforråd til bestemte situationer og handlinger. Fx til ord i hjemmet, skolen mm. Spørgeord kan også trænes. De fleste børn er glade for den kendte ramme som hjemmet er, og de handlinger der udspiller sig der. Man kan også øve ordforråd til fx madvarer mm., når man handler i butikker.

TegnApp

Med TegnApp har du altid en tegnordbog ved hånden. Der er muligheder for at vælge om du vil se tegnet i loop, isoleret eller i langsom gengivelse. Der er rigtig mange tegn, og den opdateres jævnligt.

Making Sequences

I app'en ligger 20 færdige sekvenser med dagligdags handlinger. Disse sekvenser går fra 3 til 5 billeder. De er hurtige at gå til, og man kan selv vælge, hvor svært/let det skal være og om der skal lyd eller tekst på. I de færdige sekvenser er lyd/tekst på engelsk. Det er meget let selv at danne sine egne sekvenser og små historier.

Bitsboard - Education, Games, and Flash Cards App

En app med mange muligheder. Man kan lave vendespil, quiz, stave ord, finde lyde, lytte til ord/billeder, optage sine egne ord og lyde. Det er nemt selv at oprette sine egne kategorier, og hvis man har brug for en hurtig start, så ligger der rigtig mange materialer på dansk. Man kan selv vælge om man vil dele sine materialer i det åbne forum eller med bestemte personer. Det betyder, at man i forhold til fx skolebørn kan sende opgaver hjem til forældre, og de kan bruge det på deres egen iPad.

Minimale Par

En app, der hjælper med at lære at skelne mellem forskellige lyde. I app'en kan man optjene point, som kan bruges til at udbygge ens tivoli, og de ting man kan lave i tivoliet.

Puppet Pals HD

En god teater- og fortælleapp. Her kan man vælge hovedpersoner og statister til ens egne fortællinger. Der er allerede figurer i app’en, og det er rigtig nemt at tilføje egne billeder eller fotografier. App'en er opbygget som et dukketeater, hvor man selv bevæger dukkerne og kan skifte kulisser. Samtidig indtaler man lydsporet. Efterfølgende kan videoen deles. Børnene får her mulighed for at fortælle historier og genfortælle. De kan også digte og træne lyde, fx med Fumle Finn, der siger han hedder Sumle Sinn...