List Headline Image
Updated by Славица Јурић on Mar 18, 2013
 REPORT
1 items   1 followers   0 votes   17.01k views

Професионални развој и информациона писменост

Листа и коментари облика стручног усавршавања, формалног и неформалног, који су допринели повећању компетенција информационе писмености

РСКОН 3 (Reform Symposium Conference)
  1. светска онлајн-конгеренција о реформи у образовању у трајању 29 - 31. јула 2011. Конференцију организовали и реализовали водећи светски саветници и носиоци промена у образовању 21. века.