List Headline Image
Updated by Cuoco Kaley on Aug 09, 2016
Headline for CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp
 REPORT
Cuoco Kaley Cuoco Kaley
Owner
15 items   1 followers   1 votes   5 views

CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp

Giới thiệu chương trình đào tạo CEO - Giám đốc điều hành chuyên nghiệp do Trưởng Doanh Nhân PTI thiết kế.

Website at http://pti.edu.vn/vi/khoa-hoc-quan-ly-giam-sat-ban-hang.html

Khóa học Quản lý và Giám sát bán hàng được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu dựa trên thực tiễn hoạt động của các Doanh nghiệp, Công ty ở Việt Nam.

Website at http://pti.edu.vn/vi/giam-doc-marketing-chuyen-nghiep-cmo.html

Khóa học CMO - Giám đốc marketing chuyên nghiệp được thiết kế với kiến thức, kỹ năng về marketing đỉnh cao.

CCO - Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp - Trường Doanh Nhân PTI

Giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp(CCO) là chương trình đào tạo với kiến thức chuyên sâu trong từng chuyên đề khóa học.

CHRO - Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp - Trường Doanh Nhân PTI

Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp(CHRO) là chương trình đào tạo của Trường Doanh Nhân PTI với kiến thức quản lý, quản trị nhân sự trong các khóa học.

Website at http://pti.edu.vn/vi/cpo-giam-doc-san-xuat.html

Khóa học CPO - Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp được thiết kế bới Trường Doanh nhân PTI giúp các Doanh nghiệp tìm được những Giám đốc sản xuất đúng nghĩa.

CFO - Giám đốc tài chính chuyên nghiệp - Trường Doanh Nhân PTI

Giám đốc tài chính chuyên nghiệp(CFO) là chương trình đào tạo với kiến thức chuyên sâu về quản lý, quản trị tài chính trong các khóa học giám đốc tài chính.

Website at http://pti.edu.vn/vi/truong-phong-kinh-doanh-chuyen-nghiep.html

Trường phòng kinh doanh chuyên nghiệp là chương trình đào tạo giúp học viên có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu cho trưởng phòng kinh doanh trong khóa học.

Website at http://pti.edu.vn/vi/nang-cao-nang-luc-quan-tri-cho-quan-ly-cap-trung.html

Khóa học nâng cao năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung do Trường đào tạo Doanh nhân PTI thiết kế giúp năng cao kỹ năng cho nhà quản lý.

TOT - Đào tạo giảng viên nội bộ - Trường Doanh Nhân PTI

Khóa học TOT - Đào tạo giảng viên nội bộ được thiết kế với phương thức giảng dạy hiệu quả giúp mang lại kiến thức, kỹ năng cho giảng viên nội bộ.

Khóa học Kỹ năng bán hàng hiệu quả - Trường Doanh Nhân PTI

Khóa học kỹ năng bán hàng hiệu quả được thiết kế giúp nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với khách hàng.

Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp - Trường Doanh Nhân PTI

Khóa học kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp được xây dựng giúp bạn trang bị kiến thức, kỹ năng thuyết trình để tự tin và kiểm soát tình huống phát sinh.

Kiến thức Thuế dành cho lãnh đạo - Trường Doanh Nhân PTI

Khóa học kiến thức thuế dành cho lãnh đạo được thiết kế chuyên biệt cho chủ doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo trong Doanh nghiệp, đội ngũ tài chính kế toán.

Khóa học Tài chính dành cho Sếp - Trường Doanh Nhân PTI

Khóa học Tài chính dành cho Sếp được thiết kế chuyên biệt cho Sếp trong 2 tuần có thế lĩnh hội được kiến thức cốt lõi về tài chính, quản trị tài chính.

Website at http://pti.edu.vn/vi/chien-luoc-dan-dau-trong-kinh-doanh.html

Khóa học chiến lược dẫn đầu trong kinh doanh được thiết kế dành riêng cho Lãnh đạo và các cấp quản lý của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Quản lý kênh phân phối hiệu quả - Trường Doanh Nhân PTI

Chương trình đào tạo Quản lý kênh phân phối hiệu quả được thiết kế để cung cấp kiến thức cần thiết cho các nhà quản lý trong từng chuyên đề khóa học.