List Headline Image
Updated by Teknologirådet on Aug 22, 2017
Headline for Mobil helse og store data
 REPORT
29 items   1 followers   0 votes   40 views

Mobil helse og store data

Teknologirådet utarbeider i forbindelse med vårt prosjekt «Mobil helse» en liste over mobile helseløsninger som deler data slik at de kan sammenstilles med andre data. Disse potentielt store datamengdene kan brukes til bedre diagnostisering, behandling og forebyggig.

Listen er ikke et uttrykk for Teknologirådets anbefalinger, men en oversikt både over løsninger som er tilgjengelige på markedet allerede, og som er under utvikling, med opplysninger om hva de kan brukes til og om de er godkjent i EU eller USA.

Listen er ikke uttømmende, og oppdateres stadig.

1

Propeller astmamedisineringsmåler

Propeller astmamedisineringsmåler

Propeller er en sensor som kan settes på de mests vanlige astmamedisinbeholdere. Sensoren måler når og hvor medisinen blir tatt. Dataene visualiserer for brukeren hvordan medisinbruken har vært.

En studie av bruken av sensoren viser at pasientene forbedre sin sykdomsmestring ved signifikant reduksjon av bruken av medisin, forbedret kontroll over astma-sykdommen, og høyere pasienttilfredshet.

Analyser som gjøres
Louisville har en av de høyeste astmaproblemene i USA. AirLouisville har satt i gang et program sammen med den filantropiske stiftelsen Robert Wood Johnson Foundation. Brukere får en gratis sensor hvis de deltar i undersøkelsen og deler dataene. Dataene kobles med

  • værdata og gir oversikt over hvordan astmabruken øker med temperaturen
  • luftkvalitetsdata og gir oversikt over hvordan astmamedisinbruken går opp når luftkvaliteten går ned
  • kartdata som gir oversikt over hvor det er størst medisinbruk

Propeller har også annonsert at de skal bygge et nasjonalt astma risikokart for hele USA. De skal bruke innbyggergenererte data, prediktive spatiale modelleringsteknikker og åpne offentlige dataressurser. Innbyggerne kan dermed følge hvordan klimaendringer kan påvirke frekvensen og alvorlighetsgraden til luftveissykdommer. De skriver selv at "This new source of real-time, passively collected data has the potential to revolutionize the way our country is able to conduct proactive prevention in our communities."

Status

2

Spredning av smitte i Pakistan

Spredning av smitte i Pakistan

Telenor samarbeider med Harvard T.H. Chan School of Public Health, Universitetet i Oxford, U.S. Center for Disease Control og Universitetet i Peshawar i Pakistan om å bruke store data. En studie viser at mobildata kan bidra til å forutsi og spore spredningen av epidemier.

Data som brukes
Mobildata, klimdata samen med data fra utbrudde av dengue i 2013.

Analyser som gjøres
Forskningsteamet fant at beregninger basert på trafikkdata presist forutså den geografiske og tidsmessige spredningen av dengue feber. Studien kombinerte disse dataene med informasjon om klima og sesongvariasjoner for å utvikle finskala risikokart. Forskerne mener at kartene og verktøyene som ble laget har umiddelbar nytte for arbeidet med å styrke smitteberedskap og begrense spredning av dengue, men kan også brukes for å bekjempe andre smittsomme sykdommer.

Aktuelt

4

Simuleringer for behandling av hjerneskade

7

Google Deepmind initiativ

9

UnderArmour trener og helsecoach

UnderArmour trener og helsecoach

UnderArmour og IBM Watson samarbeider om å utvikle en coach.

Hvordan virker det
Mobil-appen UA Record kombinerer Watson sitt kognitive coaching system slik at den fungerer som en personlig helsekonsulent, trener og assistent. Den gir rettidig, evidensbasert coaching rundt søvn, trening, aktivitet og ernæring, inkludert resultater oppnådd på grunnlag av andre "som deg." En person kan sammenligne seg med og konkurrere med f.eks personer i samme alder.

Etter hvert planlegger de å utvide med følgende elementer for å engasjere og motivere:

  • Tilpassede trenings- og helseprogrammer basert på brukerens adfersmessige og resultatutvikling
  • Forenkle logging av mat og ernæring basert på bildegjenkjenning
  • Modifisere treningsopplegg basert på utenforliggende faktorer som værdata, nyheter og geolokasjonsdata

Status

10

STEP (Spatio Temporal Epidemiological Modeler) vetktøy for å dele og visualisere data for smittsomme sykdommer

11

Disponering av helsepersonell (CSIRO, AU)

Disponering av helsepersonell (CSIRO, AU)

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) i Australia har utviklet to verktøy for å bedre kunne disponere personalet og ressurser. Resultatene viser mer effektiv drift av sykehusene, samtidig som pasientene får hurtigere akutthjelp, høyere kvalitet på behandlingen og trenger å tilbringe mindre tid på sykehuset.

Systemet treffer på 90 % av analysene, og hvis hele Australia tok i bruk et slik system antar man at man kunne spart 23 millioner Australske pund årlig.

Info fra CSIRO: http://www.csiro.au/en/Research/BF/Areas/Digital-health/Waiting-times
Intervju med leder på Austin Hospital: http://healthiq.com.au/patient-admission-prediction/

Status
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26426317

Data som brukes
Historiske data fra sykehusets aktivitet brukes til å forutse størrelsen på pasientmassen, grad av alvorlighet og behov for spesialister og antall pasienter som skrives ut eller inn.

Verktøyene utvides nå til å inkludere utbrudd av sykdommer som influensa og innleggelser av kronikere.

12

Imagine Care - forebyggende og forutseende helseløsning

Imagine Care - forebyggende og forutseende helseløsning
13

Camden Health Explorer

Camden Health Explorer

Camden Health Explorer og Blue Labs har utviklet et datadrevet verktøy som lager visuelt snap-shot, i nær sanntid, av helsetilstanden i Camden i New York.

Prosjektet er inspirert at politimetoden Compstat som identifiserer områder, også kalt hot-spots, som forhøyet sannsynlighet for kriminelle handlinger.

Prosjektets første fase integrerer data fra Camden County Police Department med informasjon fra regionsykehusene å belyse overlappende problemstillinger i helsevesenet og offentlig sikkerhet. Analyse av kombinerte data indikerer strategiske punkter av inngrep som kan redusere sykehus reinnleggelser, arrestasjoner, tilbakefall, og mer.

Aktuelt

14

Helse-dashboard i Norvest Ohio

Helse-dashboard i Norvest Ohio

http://www.healthcare-informatics.com/article/dashboard-driven-population-health-management-northwest-ohio

These are the eight measures we’re tracking system-wide:

Breast cancer screeningrates in women 40-69
Colorectal cancer screening rates for adults 50-75
For diabetics 18-75, control of their hemoglobin
For patients with ischemic vascular disease, LDLs of less than 100 (75A and 75B): both are LDL for patients over 18 with coronary artery disease
Pneumonia vaccination for patients over 65
Tobacco cessation intervention for patients over 18 who use any form of tobacco
Screening for tobacco use

15

Blue Shield

Blue Shield of California, in partnership with NantHealth, is improving health-care delivery and patient outcomes by developing an integrated technology system that will allow doctors, hospitals, and health plans to deliver evidence-based care that is more coordinated and personalized. This will help improve performance in a number of areas, including prevention and care coordination.

https://www.blueshieldca.com/bsca/about-blue-shield/media-center/nant-100212.sp

17

IBM MobileFirst for iOS

IBM MobileFirst for iOS

IBM og Apple har inngått et samarbeid; IBM MobileFirst for iOS. En av bransjene de satser på er helse.

*Hvordan brukes det
*
Et eksempel er "Case manager" som bruker prediktive analyser for å identifisere og engasjere pasienter med en høy risiko for reinnleggelse på sykehus, slik at de kan kan få riktig behandling for å forbygge reinnleggelse.

Status

19

Effektivisere segmentering strålebehandling i hode og nakke (Google Deepmind og UCLH NHS Foundation Trust)

Effektivisere segmentering strålebehandling i hode og nakke (Google Deepmind og UCLH NHS Foundation Trust)

Google Deepmind samarbeider med radiologiavdelingen ved University College London Hospitals (UCLH) NHS Foundation Trust om å planlegge strålebehandling mer effektivt.

Hvordan virker det
Noen kreftformer som kreft innerst i munnen eller i bihulene er spesielt vanskelige å strålebehandle. Planlegging av strålebehandling krever at klinikere produserer et detaljert kart over de områder av kroppen som skal behandles, og de områdene som skal unngås. Denne prosesen kalles også "segmentering" og den innebærer å tegne rundt forskjellige deler av anatomien og mate denne informasjonen til en røntgenmaskin , som deretter kan målrette bahendlingen mot kreftsvulsten og samtidig la sunt vev være uskadd. Men når en svulst og vitale anatomiske strukturer finnes i umiddelbar nærhet, som i hode og nakke, må konturene klinikere produserer være omhyggelig detaljert. For denne typen kreft kan segmenteringsprosessen ta opp til 4 timer.

Samarbeidsprosjektet mellom Google Deepming og UCLH skal analysere anonymiserte bilder fra opp til syv hundre tidligere pasienter ved UCLH, for å bedre forstå potensialet for maskinlæring å gjøre planleggingen av strålebehandling bedre og mer effektiv.

20

Sybod helsecoach

Sybod helsecoach

Denne appen analyserer en persons helsedata og for å finne mønster og som viser hvordan det man gjør påvirker helse og humør. Datasystemet oppdager mønster og trender i helse- og aktivitetsdata og leter etter sammenhenger mellom hvordan man føler seg og hva man har gjort.

21

HealthMap

HealthMap crowdsourcing

22

Healthbank

Healthbank

HealthBank er et sveitsisk digitalt delingsfelleskap for helsedata som eies av brukerne.

23

United States of Fitness

United States of Fitness
24

BioMe

BioMe
26

U-report

U-report