List Headline Image
Updated by Granty Badania on Apr 09, 2016
Headline for Weekendowo o nauce: 03.04-09.04.2016
 REPORT
10 items   1 followers   0 votes   567 views

Weekendowo o nauce: 03.04-09.04.2016

Weekendowo o Nauce to cotygodniowa lista z informacjami z ostatniego tygodnia dla ludzi nauki. Można znaleźć w niej informacje praktyczne, ciekawe, przydatne w życiu codziennym, motywujące do działania a czasami także zabawne.

Jeżeli chcesz podzielić się ciekawym materiałem, podeślij link do niego na kontakt@granty-na-badania.com

Uczelnie muszą szukać pieniędzy

Granty powinny stawać się silniejszym zastrzykiem finansowym dla uczelni badawczych. Pracujemy też nad nowym algorytmem podziału dotacji. Chcemy brać pod uwagę nie tylko liczbę studentów, ale także ich poziom mierzony wynikami w nauce – podkreśla w rozmowie z Katarzyną Wójcik wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Wiceminister Piotr Dardziński: Pięć lat na rewolucję w nauce

Uczelnie nie powinny być wieżami z kości słoniowej, ale miejscem spotkania i wymiany wiedzy. Zmienić trzeba też system prowadzenia zajęć ze studentami, bo jest zbyt konserwatywny - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Maleje “premia” za wyższe wykształcenie

Różnica między zarobkami osób z wyższym wykształceniem a średnim, czy zawodowym, jest w Polsce coraz mniejsza. Fakt, że odsetek osób z wyższym wykształceniem wzrasta coraz wolniej może odbić się na słabszym wzroście produktywności pracy – mówi Paweł Strzelecki z NBP, komentując najnowszy raport o rynku pracy w Polsce.

Lepsza jakość studiów doktoranckich

Będzie mniej doktorantów, ale częściej otrzymają stypendia. Podniesie się też jakość ich kształcenia.

Pod rozwagę NCN-owi

Opiniując kilkadziesiąt wniosków o granty złożonych w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odkryłem, że w Polsce żyje (i ma się całkiem dobrze) plemię łowców grantów.

„Nie zostaje mi czasu na pracę naukową”

Raport NOU o warunkach pracy osób ze stopniem doktora na polskich uczelniach O kondycji uniwersytetów pisze się zdecydowanie częściej niż ją bada. Dlatego właśnie powstał ten raport, opierający się na fragmencie badań prowadzonych przez Inicjatywę Badawczą Nowe Otwarcie Uniwersytetu. W raporcie przyglądamy się sytuacji naukowców ze stopniem doktora, która może okazać się papierkiem lakmusowym stanu polskiej…

Młodzi w nauce - Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce

W debacie wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego i najważniejszych instytucji mających wpływ na kierunki rozwoju nauki w Polsce. Debata była wyjątkowym wydarzeniem również ze względu na fakt, że przy jej organizacji po raz pierwszy nawiązana została współpraca między najważniejszymi instytucjami reprezentującymi młodych naukowców w Polsce: Radą Młodych Naukowców, Akademią Młodych Uczonych, Akademią Młodych Uczonych i Artystów, Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Samorządem Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.

Z naukowcami o nauce

Uniwersytet Jagielloński przedstawia kolejną książkę, której zadaniem jest prezentacja potencjału uniwersyteckiej nauki. Metodą realizacji tego celu są obszerne wywiady z 37 uczonymi związanymi z UJ.

8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia

Big Data jest już wszędzie. Nawet tam, gdzie zupełnie nie spodziewalibyśmy się jej spotkać: w lodówce, w piwie, w lesie i w grach na komórki. Korzystają z niej Lady Gaga i Barack Obama. To broń w walce z przestępczością i komarami. Oto 8 zaskakujących przykładów zastosowania tej technologii.

Czy psy widzą kolory? - Crazy Nauka

Często słyszy się, że psy widzą świat czarno-biało. Czy to prawda? Krótka odpowiedź brzmi – nie, ale sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana.