List Headline Image
Updated by Wim "Werk" Schoen on Mar 03, 2016
 REPORT
11 items   1 followers   0 votes   5 views

Wim Werkschoen 239

This is a collection of things that I find interesting.

Ancient Humans Ate Cantaloupe-Size Eggs from 500-Pound Birds

The burnt eggshell fragments of an ancient giant bird have helped scientists solve a 50,000-year-old whodunit in Australia.

Before humans arrived in Australia about 50,000 years ago, these flightless birds lived across much of the continent. But they mysteriously went extinct shortly thereafter. Now, evidence of human-scorched eggshells suggests that the new arrivals were cooking up the eggs for supper, likely putting a large dent in the birds' reproductive success, a new study shows. Notably, the finding supports the idea that ancient people contributed to the bird's eventual demise, the study authors said.

These weren't your average chicken eggs. The big bird, known as Genyornis newtoni, stood 7 feet tall (2.1 meters) and weighed a whopping 500 lbs. (227 kilograms). Its eggs were also enormous (about the size of cantaloupes) and weighed about 3.5 lbs. (1.6 kg). [Easter Science: 5 Odd Facts About Eggs]

"We consider this the first and only secure evidence that humans were directly preying on now-extinct Australian megafauna," Gifford Miller, a professor of geological sciences at the University of Colorado, Boulder, said in a statement. "We have documented these characteristically burned Genyornis eggshells at more than 200 sites across the continent."

Walking on eggshells

Initially, scientists were searching for and locating these eggshells to help them date ancient shorelines. But in the process of studying the shells, they found that some of them were burned and clustered together.
flightless bird eggshells
[Pin It] Visibly brunt Genyornis eggshells that were burnt by human campfires, rather than natural fires, some 50,000 years ago.
Credit: Courtesy of University of Colorado
View full size image

Over more than 20 years, they collected unburned G. newtoni eggshells from more than 2,000 sites across Australia, mostly from the sand dunes where these ancient birds nested. From 200 of the sites, they also found burned eggshells. Radiocarbon dating can date once-living organisms that lived within the past 50,000 years, but this method was difficult for these shells, as the birds lived right around that cutoff time.

So the researchers relied mostly on optically stimulated luminescence (OSL) dating, a technique that examines when the quartz grains in the eggshells were last exposed to sunlight. OSL helped determine that the burned eggshells were between 44,000 and 54,000 years old — "the same time window that the first humans were colonizing Australia," Miller wrote in an email to Live Science.

They also relied on amino acid racemization (AAR). Amino acids, the building blocks that make up proteins, decompose in a predictable fashion over time. The burned eggshells have an interesting gradient of amino-acid decomposition within each fragment that suggests they were burned by a localized heat source, such as an ember.

The gradient does not indicate that the shells were burned by sustained high heat, such as from a wildfire, the researchers said. [10 Extinct Giants That Once Roamed North America]

The researchers suggested that the scorched eggshells were burned in transient, human-made fires, likely to cook the eggs for a prehistoric meal, Miller said.

Moreover, many of the burnt eggshells were found in clusters less than 10 feet (3 m) in diameter, with no other eggshell fragments nearby. Some of the pieces had heat gradient differences of almost 1,000 degrees Fahrenheit (538 degrees Celsius). These gradients would be almost impossible to create in a wildfire setting, Miller said.

"We can't come up with a scenario that a wildfire could produce those tremendous gradients in heat," Miller said. "We instead argue that the conditions are consistent with early humans harvesting Genyornis eggs, cooking them over fires and then randomly discarding the eggshell fragments in and around their cooking fires."

Bye, big bird
flightless bird eggshells in sand dune
[Pin It] Ancient eggshell fragments shown in an Australian sand dune.
Credit: Courtesy of University of Colorado
View full size image

G. newtoni is hardly the only megafauna (animals weighing more than 100 lbs., or 45 kg) that lived about 50,000 years ago in Australia. There was a 1,000-lb. (450 kg) kangaroo, a 2-ton wombat, a 25-foot-long (7.6 m) lizard and a tortoise the size of a Volkswagen.

However, more than 85 percent of the continent's megafauna went extinct not long after humans arrived.

The reasons for these extinctions are hotly debated. Some scientists say humans are to blame, others credit climate change and some say it's likely a mixture of both.

But the continental drying of Australia, from about 60,000 to 40,000 years ago, is likely not the main reason for these animals' extinctions, Miller said. The rate and magnitude of this climate change was as severe as earlier climate shifts, but large megafauna extinctions did not accompany these earlier changes, he said.

"Ours is the first study to show with direct evidence that early humans in Australia also preyed on the now-extinct megafauna," he told Live Science.

The study was published online today (Jan. 29) in the journal Nature Communications.

Waarom EU-land illegale vreemdelingen niet zomaar mag opsluiten

Volgens een EU-richtlijn mogen lidstaten geen gevangenisstraf opleggen aan een vreemdeling enkel om de reden dat hij illegaal op het grondgebied verblijft. De Franse wetgeving is in strijd met deze EU-regels.

Op 22 maart 2013 zit de Ghanese Sélina Affum in een touringcar van het Belgische Gent naar de Britse hoofdstad Londen als ze bij de ingang van de Kanaaltunnel door de Franse politie wordt onderschept.

Het paspoort dat ze toont is niet van haar en, omdat ze geen ander geldig reisdocument kan laten zien en dus illegaal in Frankrijk verblijft, wordt ze gevangen gezet. Frankrijk stuurt de vrouw vervolgens terug naar België dat verder over haar moet oordelen.
Europees Hof

Affum is het er niet mee eens dat ze vast is gezet en stapt naar de rechter. Het Franse Hof van Cassatie heeft het Hof van Justitie gevraagd of de beslissing juist is geweest om de illegaal in detentie te zetten.

De advocaat-generaal van het Hof van Justitie die zich over de zaak heeft ontfermd, wijst naar een Europese richtlijn over 'onderdanen van derdelanden' die illegaal op het grondgebied van de lidstaat verblijven.

Lees ook...

Wat is een illegaal? En 31 andere vragen over illegaliteit
Gevangenis mag wel

In de richtlijn staat dat een gevangenisstraf voor een illegale vreemdeling slechts in twee gevallen is gerechtvaardigd: ten eerste wanneer er een terugkeerprocedure is ingezet en de illegale vreemdeling zonder geldige reden weigert mee te werken aan het vertrek. Ten tweede wanneer een uitgezette vreemdeling weer terugkomt naar het betreffende land.

Omdat beide gevallen niet van toepassing zijn op de Ghanese vrouw, was opsluiting tegen de Europese regels. Als Affum bij binnenkomst in Frankrijk direct was staande gehouden, dan waren er andere regels van toepassing geweest. Maar omdat zij al in het land zelf was, gelden de regels van de eerder genoemde richtlijn.

Uit het advies van de advocaat-generaal, waar het Hof van Justitie zich overigens niet aan hoeft te houden, blijkt dus dat EU-landen vreemdelingen die illegaal verblijven niet zomaar op mogen sluiten, enkel om de reden dat zij illegaal zijn.

EU-president roept economische migranten op niet naar Europa te komen

EU-president Donald Tusk waarschuwt economische migranten dat ze niet moeten denken dat ze vrij door Europa kunnen reizen. "Kom niet naar Europa. Geloof niet wat de mensensmokkelaars zeggen."

Geen enkel Europees land zal een doorgangsland zijn voor mensen die geen recht op bescherming hebben, benadrukte hij.

Tusk is blij met het voorstel van de Europese Commissie om 700 miljoen euro aan humanitaire hulp beschikbaar te stellen voor onder meer Griekenland. "De EU zal Griekenland niet in de steek laten."

Griekenland uit de Schengenzone zetten, is een doel noch een middel, verzekerde Tusk. "Griekenland zal deel blijven uitmaken van Schengen, de eurozone en de EU." De Poolse EU-president reist deze week van Oostenrijk via de Balkan naar Turkije in een soort veldtocht die de paspoortvrije Schengenzone moet redden.
Schengenlanden
Stop grenscontroles

De Europese Commissie zal vrijdag het plan presenteren dat de EU-lidstaten nog voor december moeten stoppen met hun controles van de Europese binnengrenzen, om het personenverkeer in de Schengenzone terug te brengen naar de oude situatie.

Een belangrijk onderdeel van het plan is de Europese Grens- en Kustwacht. Die moet in november volledig operationeel zijn, zo staat in het uitgelekte voorstel. Ondertussen moet Griekenland de gaten in zijn grenzen dichten.

De Europese grenswacht moet ertoe bijdragen dat minder migranten Europa binnenkomen. Dan kunnen lidstaten zich niet meer beroepen op de 'uitzonderlijke' omstandigheden waaronder de grenscontroles van onder meer Duitsland en Oostenrijk toelaatbaar zijn.

Behalve Griekenland heeft ook Turkije met grote vluchtelingenstromen te maken. Elke dag houdt het land gemiddeld vijfhonderd vluchtelingen tegen. In de eerste anderhalve maand van 2016 zijn ruim 24.000 mensen die naar Europa wilden gaan, van hun voornemen afgehouden, meldt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Too'l 24/7 Safety Sneakers video

Too'l 24/7 Safety Sneakers video
http://toolwerkschoenen.com voor het nieuwste merk op Safety Sneakers gebied: Too'l 24/7 Safety Sneakers. Laat je voeten er trendy uitzien en bescherm ze toch goed met 1 van de 7 modellen Too'l Veilighedsschoenen.Je kunt kiezen uit de Too'l Breeze, Storm, Rain, Fire, Cloud, Water en Sun. Frisse kleuren, Gaaf design, hoge en lage modellen en ze voldoen allemaal aan de S3 veiligheidsnorm.De werkschoenen van nu hoeven echt niet lomp en zwart meer te zijn. Ga naar de site voor de specs, of bestel direct in de shop.

Kijk voor meer informatie in de Woltex.nl Workwear & Safety webshop.

5D Black Holes Could Break Relativity

Ring-shaped, five-dimensional black holes could break Einstein's theory of general relativity, new research suggests.

There's a catch, of course. These 5D "black rings" don't exist, as far as anyone can tell. Instead, the new theoretical model may point out one reason why we live in a four-dimensional universe: Any other option could be a hot mess.

"Here we may have a first glimpse that four space-time dimensions is a very, very good choice, because otherwise, something pretty bad happens in the universe," said Ulrich Sperhake, a theoretical physicist at the University of Cambridge in England. [8 Ways You Can See Einstein's Theory of Relativity in Real Life]

Doomed from the start

From the beginning, Einstein's theory of general relativity, which describes how matter warps space-time, predicted its own demise. That demise came in the form of singularities, or infinitely curved portions of space-time in which the laws of physics break down, said study co-author Markus Kunesch, an applied mathematics and theoretical physics doctoral candidate at the University of Cambridge.

But in a kind of lucky save, Einstein's theory predicts these singularities exist only behind the event horizons of black holes, from which no matter can escape.

"Even though you have a singularity, it's pretty nicely contained in a high-security lunatic asylum, and it cannot affect anything on the outside," Sperhake, who was not involved in the current study, told Live Science. "This means that general relativity is still perfectly able to explain the entire evolution of the entire universe outside this tiny singularity."

The notion of safely contained singularities, dubbed the cosmic censorship theorem, has held up everywhere in the universe where people have looked.

Naked black holes

But Kunesch and fellow University of Cambridge researchers Pau Figueras and Saran Tunyasuvunakool wanted to probe the limits of the cosmic censorship theorem. They took a look at bizarre proposed black holes that researchers had dreamed up about 15 years ago.

In the past, researchers had proposed a mathematical description of these black rings. However, no one had been able to simulate how they would behave under general relativity. It turned out that, in five dimensions, "naked singularities" would be sitting outside black holes, the team reported in a study published Feb. 18 in the journal Physical Review Letters. That, in turn, would imply that Einstein's theory of relativity would completely break down throughout the universe, not just in black holes.

That doesn't mean Einstein's theory is wrong. Relativity has passed every single test it's faced.

"It is an incredibly amazing theory. It has predicted a lot of new things," Kunesch told Live Science. (Physicists recently discovered one of the last remaining predictions of relativity when they detected gravitational waves formed from the smashup of two black holes 1.3 billion years ago.)

For one, it's extremely unlikely that these relativity-breaking black holes exist. For that to be true, there would have to be extra dimensions. While some theories, such as string theory, do predict the existence of 11 or even 27 extra dimensions, these higher dimensions would be teensy, rolled-up specks — far different from the vanilla, ordinary-size dimensions that we live in, and that black rings were conceived in, Sperhake said. [5 Reasons We May Live in a Multiverse]

The Goldilocks of universes

The findings add to the notion that the universe occupies a sweet spot in terms of its physical properties, Sperhake said. If the gravity had been stronger, our universe would have collapsed soon after the Big Bang. If the gravity had been weaker, no stars could have formed. If the electromagnetism had been slightly different, the chemistry would have gone wonky, Sperhake said. Now, it seems as if the number of dimensions of space-time should be added to the list: If there were any more, the future behavior of the universe couldn't be predicted, at least not by Einstein's theory, he said.

The new results also shine a light in some of the dark, unexplored nooks and crannies of Einstein's groundbreaking theory, Kunesch said.

"It's quite remarkable that, more than 100 years after Einstein's theory was written down, we still don't fully understand what solutions to Einstein's equations look like," Kunesch said. "We still need to establish whether it is completely consistent theoretically. There are still lots of open questions, both on the theoretical level but also on the more experimental level."

Website at http://www.nu.nl/politiek/4224032/vvd-en-pvda-botsen-overbrengen-asielzoekers-eu.html

Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het oneens over het overbrengen van asielzoekers van Turkije naar de EU.

Dat bevestigen de partijen aan NU.nl na een interview van PvdA-leider Diederik Samsom donderdag in de Volkskrant.

Samsom zegt dat het tijd is dat Europa snel van start gaat met het uitvoeren van afspraken die eind vorig jaar met Turkije zijn gemaakt.

Volgens Samsom gaat het om "minimaal vierhonderd vluchtelingen per dag" die wat hem betreft minstens een maand via een luchtbrug naar de EU mogen komen. Hij spreekt van een "teken van goede wil" richting Turkije in de hoop dat het land meer werk maakt van het indammen van de stroom vluchtelingen richting de EU.

"Als de EU aan Turkije laat zien dat we serieus werk maken van een oplossing van de vluchtelingencrisis, komt Ankara in actie tegen de mensensmokkelaars. Nu regeert het wantrouwen en gebeurt er niets, behalve dat de humanitaire drama's met het uur groeien", aldus Samsom.

De Kamer debatteert donderdag over asielbeleid. Als het aan Samsom ligt gaat de herplaatsing direct na de EU-top over Turkije maandag van start.
Dubbel de pineut

VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra vindt het onverstandig om nu te starten met het dagelijks overbrengen van honderden vluchtelingen. "Om te kunnen beginnen met een 'resettlement-programma', moet eerst bij de asielstroom vanuit Turkije de nul in zicht komen", laat hij weten aan NU.nl.

"Resettlement met lage aantallen moet die hoge asielstroom juist vervangen en er niet naast bestaan. Anders komen er twee stromen en zijn we dubbel de pineut. Het is nu aan Turkije om hier significante stappen te zetten. Als Europa zou doen wat Samsom voorstelt, belonen we het stilzitten van de Turken en komen ze nooit in actie."

In de afspraken die tussen de EU en Turkije werden gemaakt is herplaatsing een onderdeel van een groter pakket afspraken. Turkije krijgt ook 3 miljard euro voor de opvang van asielzoekers en bovendien worden de onderhandelingen over toetreding tot de EU hervat.
Noodsituatie

De PvdA-leider krijgt daarin steun van D66, GroenLinks en SP. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma laat weten begrip te hebben voor mensen die "zorgen hebben dat je hierdoor Turkije lijkt te belonen voor stilzitten, voor het niet naleven van eerder gemaakte afspraken".

Bij de grens tussen Griekenland en Macedonië is volgens hem echter "een acute noodsituatie" ontstaan. "We moeten iets doen om deze impasse te doorbreken. Vanuit dat sentiment moeten we deze luchtbrug voor een maand proberen, op voorwaarde dat andere welwillende Europese landen meedoen."

Ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver vindt dat de impasse doorbroken moet worden, ook met Griekenland. "Uitstekend pleidooi van Samsom. Dit verdient steun van een Kamermeerderheid.", zegt hij op Twitter.

SP-leider Emile Roemer wil niet alleen Turkije en Griekenland helpen, maar ook bijvoorbeeld Libanon. "Het zou goed zijn als we kunnen voorkomen dat mensen op gevaarlijke bootjes stappen, dus willen wij een deel van de vluchtelingen een plek in de EU geven, tegelijkertijd de situatie in de regio verbeteren en de mensensmokkel aanpakken."

De PVV ziet niets in het plan van Samsom. Kamerlid Sietse Fritsma noemt het "gekkenwerk".

Trump pessimistisch over toekomst Europa: 'revoluties' komen eraan

In zijn eerste interview met Europese media deelt de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zijn visie over de toekomst van Europa. Trump is weinig optimistisch.

Vooral de huidige migratiecrisis 'kan leiden tot het instorten van Europa', waarschuwt Trump in het Franse conservatieve tijdschrijft Valeurs Actuelles, dat donderdag uitkomt. Tot dusver had de Republikeinse koploper zich alleen spaarzaam uitgelaten over Europa.
Merkel

Trump wijst de Duitse bondskanselier Angela Merkel aan als een van de hoofdverantwoordelijken voor de problemen met asielzoekers. 'Ik denk dat Merkel een tragische vergissing met migranten heeft gemaakt. Het creëerde een ware golf, waarvan de gevolgen rond het hele continent voelbaar zijn.'

Het afgelopen jaar kwamen alleen naar Duitsland al meer dan een miljoen migranten. Volgens Trump herkennen Duitsers hun eigen land niet meer. Als de migratiestroom niet wordt ingedamd op een 'intelligente, snelle en energieke manier', dan is Europa op weg naar 'serieuze revoluties'.

Ook brengt de asielstroom volgens Trump het gevaar van nieuwe terroristische aanvallen – hij maakt de vergelijking met 9/11 – met zich mee. Mocht zoiets plaatshebben, dan is 'het einde van Europa' nabij, aldus de vastgoedmagnaat.

Pijnpunten

In het interview, afgenomen voor de voorverkiezingen in New Hampshire die Trump riant wist te winnen, zegt de presidentskandidaat dat hij als beste doorheeft wat onder Amerikanen speelt. 'Ik heb de pijnlijkste punten van Amerika blootgelegd, daar waar de malaise het diepst is.'

Een van de krachten van Trumps campagne is het slimme gebruik van social media. Op Twitter, Facebook en Instagram volgen zo'n 12 miljoen mensen elke stap die hij zet. 'Het effect is ongelofelijk, ik moet toegeven dat ik dat niet had verwacht.'

Trump is nu de favoriet, en vier andere observaties na 'New Hampshire'

Ondanks voorspellingen van vele politiek analisten dat kiezers uiteindelijk niet op de uitgesproken zakenman zouden stemmen, wist hij in de eerste twee voorverkiezingen uitstekend te presteren. In de peilingen staat hij ook in de komende twee staten, South Carolina en Nevada, op grote voorsprong.

Heckel XXL Alpha veiligheidsschoen

De Heckel Alpha XXL werkschoen is de Woltex.nl actuele aanbieding. Bij ieder paar dat u bestelt ontvangt u tijdelijk een paar eerste klas Xtreme Tracking (heavy cushion) socks gratis. Lees nu alles over de aanbieding, of bekijk de video...

Succes bestand Syrië 'hangt af van Rusland'

Vrijdagmorgen lag er plotseling een akkoord op tafel, dat een voorlopig einde moet maken aan de gevechten in Syrië, althans tussen de rebellen en het regeringsleger. De strijd tegen IS gaat namelijk onverminderd door. De Britten leggen de sleutel tot succes bij Rusland.

De Russische luchtmacht 'moet onmiddellijk stoppen met het bombarderen van Syrië', zei de Britse minister van Defensie Michael Fallon tegenover Bloomberg vlak nadat het bestand in München tot stand kwam.

In de Duitse stad is een succes(je) geboekt op weg naar een oplossing voor de oorlog in Syrië. Zeventien landen, waaronder Amerika en Rusland, zijn het vrijdagochtend eens geworden over een tijdelijke wapenstilstand in Syrië. Maar wat is het precies waard? >

Moorden

'Als we echt een staakt-het-vuren willen zien, dan moeten zij de luchtaanvallen op de burgerbevolking per direct beëindigen.' Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Philip Hammond is erg voorzichtig. Hij zei dat het akkoord alleen kans van slagen heeft als Rusland stopt met bombardementen.

'Maar als het plan volledig en zoals afgesproken wordt uitgevoerd, dan is het een belangrijke stap richting het onderbreken van het moorden en lijden in Syrië.' Ook zijn ambtgenoot, de Amerikaan John Kerry, is deze mening toegedaan.

Doorbraak

Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov – eveneens nauw betrokken bij de doorbraak rond het Syrië-overleg – ontkent dat Rusland burgers aanvalt in en rond Aleppo.

Lavrov zei dat Rusland doorgaat met het bombarderen van IS en Jabhat Al-Nusra. Hij noemde het broze bestand, dat over een week moet ingaan, een 'ingewikkelde zaak'. Het Kremlin stelde gisteren nog een staakt-het-vuren voor vanaf 1 maart.

'Loze beloften'

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders (PvdA) vindt dat de afspraken zo snel mogelijk moeten worden uitgevoerd. Hij houdt een slag om de arm, omdat we 'eerder loze beloften hebben gezien in dit conflict'.

'Nu is van essentieel belang zo snel mogelijk met de internationale partners te bezien hoe we de Syrische partijen zelf weer om de tafel kunnen krijgen,' aldus Koenders in een verklaring.

Zeventien landen, waaronder dus belangrijke machten als Verenigde Staten, Rusland en China, verenigd in de International Syria Support Group, besloten verder om de noodhulp uit te breiden en te versnellen.

Python Facts

Pythons are nonvenomous snakes found in Asia, Africa and Australia. Because they are not native to North or South America, they are considered Old World snakes. The word python can refer to both the family Pythonidae or the genus Python, found within Pythonidae.

There are 41 species of python found within the family Pythonidae, according to the Reptile Database. Though both pythons and boas are large constrictors, they are separate families.
Physical characteristics

The family Pythonidae contains some of the largest snakes snakes in the world, according to Sara Viernum, Wisconsin-based founder of The Wandering Herpetologist. “Most pythons are large snakes … such as the reticulated python (Python reticulatus), which can grow over 30 feet [9 meters] in length,” she said. “There are also small species of pythons such as the anthill python (Antaresia perthensis), which only grows up to 24 inches [61 centimeters] in length and is considered the smallest python species in the world.”

The coloration and size of different species of python vary widely. Depending on their local habitats and need for camouflage, coloring can range from elaborately patterned scales (such as those on the Burmese python, the ball python and many other species) to solid brown (leiopythons) to bright green (the green tree python), but scientists note some more subtle physical commonalities.

“Most python species have heat-sensing labial pits to aid them in finding warm-blooded prey,” said Viernum. Pythons that feed on cold-blooded prey do not have the labial pits. Regardless of length, pythons are bulky for their size. They have triangular-shaped heads and sharp, backward-curving teeth that they use to grab prey. Arboreal pythons’ teeth are longer than their terrestrial cousins. Arboreal pythons also have extremely prehensile tails.

“Pythonidae is considered a primitive family of snakes mainly because pythons have remnants of a pelvis and small vestigial hind limbs, called spurs, located on either side of their cloaca,” Viernum continued. “The spurs of males are larger than the spurs of females.” Pythons also have two lungs, a primitive characteristic, since most snakes have evolved to have only one lung.
Habitat

Within Asia, Africa, Oceania and Australia, pythons stay in relatively warm, wet climates. Many species thrive in rain forests, though pythons also live in grasslands, woodlands, swamps, rocky outcrops, dunes and shrubs, according to the San Diego Zoo. Pythons shelter in hollows, under rocks, in abandoned mammal burrows and tree branches, depending on the species. As humans have developed python habitats, pythons have become accustomed to sheltering in urban debris and farms.

Though native to the Old World, one species of python has made its home in the Western Hemisphere. “The Burmese python is an invasive species that has been discovered living and successfully breeding in the Florida Everglades,” Viernum said. The climate of the Everglades allows it to live much as it would in a Southeast Asian swamp.

[Photos: Giant Pythons Invade Everglades]
Behavior

Because of their bulk, pythons move by scooting forward in a straight line. This is called “rectilinear progression” movement, according to the San Diego Zoo. Pythons stiffen their ribs for support against the ground then lift their bellies and push themselves forward. It is a slow form of movement and pythons can’t go more than 1 mph (1.6 kph).

Many species of python are excellent swimmers, while others are arboreal, according to Viernum. “They hang from branches with their prehensile tails.”
Hunting and feeding habits

Pythons have different diets, depending on their size. Small pythons, such as the anthill python, eat mostly rodents, lizards and small birds. Bigger pythons eat mammals as big as monkeys, wallabies, antelope and pigs. According to the San Diego Zoo, a rock python was once found with a small leopard in its stomach. According to an article in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, there have been reports of the large reticulated python attacking humans.

“Pythons are nonvenomous ambush predators,” said Viernum. “Some species are capable of swimming and may lie partially submerged in shallow water waiting for prey to visit the water body.”

It is a myth that arboreal pythons, such as the green tree python, launch themselves from branches onto prey below. This could cause serious injury to the snake. Rather, they lie still on a branch and wriggle their tails to lure in their prey. They strike while still in the tree, according to the World Association of Zoos and Aquariums.

After they’ve grabbed their prey in their long teeth, pythons kill it by constriction. Contrary to popular belief, constriction does not mean crushing. Pythons and other constricting snakes do not use their strength to break their prey’s bones. Many scientists think that pythons suffocate their prey, squeezing the prey’s ribs so that it cannot breathe. In 2015, however, a paper revealed the long-held suffocation theory to be incorrect in boa constrictors, probably the most famous constrictor. The paper revealed that squeezing overwhelms the circulatory system, cutting blood off from the brain and causing death. Scientists are looking into whether other constrictors, including pythons, also use this method.

When the prey is dead, pythons slowly open their jaws and swallow the prey whole, head first. Once the meal is consumed, pythons rest in a warm place while they digest. [Related: Python's Extreme Eating Abilities Explained]
Reproduction and lifespan

The timing of python mating season depends on the species. When courting, the males use their large spurs (vestigial limbs) to stroke the female, according to Viernum.

“All pythons are egg layers (oviparous),” said Viernum. This sets them apart from boas, the world’s family of other large constricting snakes, which give birth to live young.

“Most species of python provide parental care to their eggs,” Viernum continued. “The females will make nests of vegetation and soil or use old burrows. After the eggs are laid, the female will coil around them to protect the eggs and to keep them warm. If the temperature in the nest begins to decrease the female will contract her muscles to warm eggs. This is known as shivering thermogenesis. Females typically do not feed during this time and may only leave the nest to bask. After the eggs hatch, the female does not care for the hatchling snakes.”

Viernum said that some species of pythons live 25 years or longer. The San Diego Zoo lists 35 years as their maximum lifespan.
Taxonomy/classification

The taxonomy of pythons, according to the Integrated Taxonomic Information System (ITIS), is:

Kingdom: Animalia
Subkingdom: Bilateria
Infrakingdom: Deuterostomia
Phylum: Chordata
Subphylum: Vertebrata
Infraphylum: Gnathostomata
Superclass: Tetrapoda
Class: Reptilia
Order: Squamata
Suborder: Serpentes
Infraorder: Alethinophidia
Family: Pythonidae
Genera:

Antaresia – 3 species
Apodora – 1 species
Aspidites – 2 species
Bothrochilus – 1 species
Leiopython – 6 species
Liasis – 3 species
Morelia – 7 species
Python – 7 species

Select species facts

Burmese python (Python molurus bivittatus or Python bivittatus)

ITIS classifies this snake as a subspecies; other sources, such as the Reptile Database, call it a separate species. Burmese pythons are large snakes native to Southeast Asia that have recently made headlines by showing up in Florida. They have pale tan, yellow-brown, or gray bodies with large, reddish blotches outlined in white or yellow, according to the Smithsonian National Zoological Park.

Burmese pythons are regularly caught and killed for their skins or bred as pets. According to the National Park Service, pet owners either accidentally or intentionally released their Burmese pythons into the Florida wilderness. Now, they live and breed successfully in the Florida Everglades, said Viernum, who described them as an invasive species.
Captured python
[Pin It] Florida law enforcement officials show a captured wild Burmese python.
Credit: FWC
View full size image

Burmese pythons are causing problems in Florida. “This species is a very large, up to 20 feet in length, top predator that is able to consume most of the Everglades’ native wildlife, including medium-sized American alligators,” Viernum explained. “Burmese pythons have very few predators in the Everglades and even the hatchlings are too large for most native predators to consume. Females produce an average of 40 eggs every two years and the hatchlings are 18-36 inches long. This species typically begins breeding at 3-4 years old. Because of their large size and their relatively high reproduction rates, this species is considered to be a major threat to the native wildlife of the Everglades.”

Ball python and albino ball python (Python regius)

Ball pythons are also known as royal pythons. They are native to west and central Africa but have become popular pets in Western countries. They are large snakes but not gigantic, reaching lengths between 3 and 6 feet (0.9 to 1.8 meters), according to the University of Michigan’s Animal Diversity Web.

Ball pythons have black or dark brown stripes on their face that partially cross their eyes. Their bodies have large dark brown blotches outlined in cream and then outlined in black. According to Seattle’s Woodland Park Zoo, there are several rare color morphs of ball pythons, including snakes with patches of white or lacking yellow, black or red pigments.

Albino ball pythons have a genetic mutation called amelanistism, which limits dark pigments and leaves a white snake with yellow blotches and pink or red eyes. Albino ball pythons are popular among pet owners and the mutation has been cultivated by breeders, according to the pet site World of Ball Pythons.
Endangerment status

Thirteen species of python are on the International Union of Conservation of Nature's Red List of Threatened Species. Ramsay’s python (Aspidites ramsayi) is listed as endangered; the Burmese python (Python bivittatus) and the Myanmar short-tailed python (Python kyaiktiyo) are listed as vulnerable. The other species are listed as “least concern.” Humans are a primary threat to pythons, which are regularly killed for their skins.

Wat verandert de Wet Werk en Zekerheid op de arbeidsmarkt?

De Wet Werk en Zekerheid, die sinds juli 2015 gefaseerd in werking treedt, brengt een aantal wijzigingen met zich mee op de arbeidsmarkt.

De wet is een onderdeel van het in april 2013 tussen het kabinet en de sociale partners gesloten sociaal akkoord. Het idee erachter is dat de arbeidsmarkt toe is aan herziening, vanwege veranderingen zoals de toegenomen flexibilisering.

De wijzigingen worden doorgevoerd op het gebied van het flexrecht, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). Er is veel kritiek op de veranderingen. Zo zouden flexkrachten vanwege de nieuwe regels eerder de laan uitgestuurd worden.
Positie van flexwerkers

De positie van tijdelijke werknemers, oftewel flexwerkers, moet door de nieuwe wet versterkt worden. Zij moeten bijvoorbeeld sneller kunnen doorstromen naar een vaste baan.

Flexwerkers kunnen sinds 1 juli 2015 na twee jaar in plaats van na drie jaar aanspraak maken op een vast contract. Verder geldt nu ook bij een tijdelijk contract van zes maanden of langer een aanzegtermijn; de werkgever moet uiterlijk een maand voor het aflopen van de overeenkomst laten weten of deze wordt voortgezet of niet.

In tijdelijke contracten van zes maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Ook mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen in tijdelijke contracten.

Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt na drie maanden dat het aantal afgesproken uren per maand minimaal gelijk moet zijn aan het gemiddeld aantal gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.
Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is er een vaste ontslagroute. Als er sprake is van ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever dit via het UWV regelen. Bij ontslag om andere redenen loopt de route via de kantonrechter.

Voorheen konden werkgevers nog zelf kiezen. Werknemers die via de kantonrechterroute ontslagen werden, kregen vaak een vergoeding mee. Deze kan behoorlijk oplopen. Het UWV kende geen ontslagvergoedingen toe. Werknemers die via deze route werden ontslagen, stonden dus met lege handen.

Nu hebben alle werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ze moeten minstens twee jaar in dienst zijn geweest en de arbeidsovereenkomst moet op initiatief van de werkgever zijn beëindigd.

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband. In principe gaat het om een derde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per jaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. Het maximum ligt op 75.000 euro.

De transitievergoeding valt in veel gevallen fors lager uit dan de ontslagvergoeding die in het oude systeem volgens de kantonrechtersformule werd toegekend.
Werkloosheidswet

De maximale duur van de werkloosheidsuitkering wordt vanaf 1 januari 2016 geleidelijk teruggesnoeid. Voorheen duurde deze nog maximaal 38 maanden, vanaf 2019 is dit nog hooguit 24 maanden.

Werknemers die hun baan verliezen, moeten zo snel mogelijk van werk naar werk worden begeleid, waardoor ze zo kort mogelijk werkloos zijn. Hiervoor kan ook de transitievergoeding worden ingezet.

Per 1 juli van vorig jaar moet een WW'er al na een halfjaar werkloosheid gaan solliciteren naar alle soorten werk, ook als dit onder zijn of haar niveau ligt of als het salaris veel lager is dan eerder het geval was.

Verder is de opbouw van de WW aangepast en vindt er sinds 1 juli aanstaande inkomensverrekening plaats. Dit betekent dat WW'ers van iedere verdiende bruto euro 30 procent zelf mogen houden. Dit moet het lonend maken om vanuit de WW aan de slag te gaan.
Kritiek

De nieuwe wet heeft nogal wat stof doen opwaaien. Onder meer vakbond CNV en verschillende arbeidsmarktdeskundigen hebben kritiek op de wet geuit.

De beoogde verbeterde doorstroom naar een vaste baan zou bijvoorbeeld averechts werken. Doordat werkgevers geen vast contract willen geven, worden tijdelijke krachten juist weggestuurd om dat te vermijden.