List Headline Image
Updated by yolanda-houweling on Mar 27, 2016
Headline for Onderwijs2032
 REPORT
127 items   2 followers   0 votes   69 views

Onderwijs2032

IAB - bronnen tbv nationale brainstorm

02 Home - Website Ons Onderwijs 2032

Leerlingen leggen in het primair en voortgezet onderwijs de basis voor hun toekomst. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Het eindadvies van het Platform Onderwijs2032 formuleert op deze vraag een antwoord. Het advies is op 23 januari 2016 gepresenteerd.

03 Brainstorm #onderwijs2032 - verslagpagina

Brainstrom 17 nov 2014 t/m 12 jan 2015: Nationale brainstorm rondom Onderwijs2032.

04 Dialoogfase (febr-sept 2015): Analyse maatschappelijke dialoog

Maatschappelijke dialoog (febr-sept 2015) - analyse

05 Hoofdlijnen advies - Een voorstel (1 okt 2015)

Hoofdlijn advies - Een voorstel (1 okt 2015)

01 Intro nov 2014 #onderwijs 2032 : De toekomst van het basis- en voortgezet onderwijs

Intro video nov 2014
: Een kind dat in 2014 voor het eerst naar school gaat, solliciteert rond 2032 naar een eerste baan. Leert dit kind nú op school wat het dan nodig heeft om een...

Live VARA programma vanuit A'dam met Matthijs van Nieuwkerk, wisselende gasten, nieuws, media en muziek. Uitzending met aftrap Stas Dekker #onderwijs2032

Kijkcijfers DWDD 17 nov 2014 (=aftrap onderwijs2032 oa) Matthijs van Nieuwkerk zit dankzij de verhuizing naar NPO 1 in het meest succesvolle jaar van De Wereld Draait Door ooit. Ook maandagavond scoorde de VARA-ster weer torenhoge kijkcijfers: bijna 1,7 miljoen mensen stemden af op zijn talkshow. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. DWDD is veruit de meest bekeken talkshow van Nederland, op afstand gevolgd door RTL Late Night, dat maandag 881.000 kijkers trok, en Pauw, dat niet verder kwam dan 609.000 kijkers. = uitzending met Aftrap Onderwijs 2032 Stas. Dekker op 17 nov 2014

06 Analyse consultatiefase (okt-dec- 2015): Reacties op hoofdlijnen advies) dec 2015

Analyse consultatiefase (okt-dec- 2015): Reacties op hoofdlijnen advies (dec 2015)

07 Eindadvies Platform 2032 (23 jan 2016)

Eindadvies Platform Onderwijs 2032

SLO - Curriculum van de toekomst - Kamerbrieven Onderwijs 2032
In deze brief reageren de bewindslieden op het advies van de Onderwijsraad over de onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem. In de brief wordt het Onderwijs2032-traject genoemd als goed voorbeeld van de nieuwe aanpak bij onderwijsvernieuwingen. Het zou daarbij gaan om een cyclisch en dynamisch proces i.p.v. een lineair proces. Daartoe wordt de samenleving breed uitgenodigd om deel nemen aan de discussie over een toekomstbestendig curriculum. Ook worden in de brief uitspraken gedaan over wetenschappelijke onderbouwing en het gebruik van buitenlandse voorbeelden bij de tot stand komen van nieuw beleid. Download

Het parlement heeft onder meer de taak de regering te controleren. De Tweede Kamer stelt daarom soms een onderzoek naar een bepaalde zaak in. Dit kan d …

32 Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen (2007-2008) - achtergronden en links naar kamerstukken

Parlementair onderzoek onderwijsvernieuwingen (2007-8) - 'Cie Dijsselbloem'.
Op 13 februari 2008 verscheen het eindrapport van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwingen sinds begin jaren negentig. D …

32 Tweede Kamer dossier 31 007: Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2007-2008) incl. Advies Onderwijsraad ...

TK Dossier 31 007 - Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (2007-2008; link naar alle kamerstukken van dit dossier).

Bestuursakkoord Voortgezet Onderwijs 2012-2015 (14 dec 2011). In dit Bestuursakkoord wordt de gezamenlijke ambitie van het kabinet en de sector voortgezet onderwijs uitgesproken om hogere prestaties van alle leerlingen te bevorderen en de kwaliteit van het onderwijs te versterken. Hierover worden in het Bestuursakkoord concrete prestatieafspraken gemaakt.

The Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht University School of Business and Economics. Through its research the institute aims to improve the understanding of the relationship between education and the labour market. The overarching research theme of ROA is the acquisition and depreciation of human capital over the life course in relation to the dynamics of the labor market. This is studied in four research programmes. For more information about ROA and our services please click here.

Rijksbegroting 2015 VIII Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksbegroting

84 Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen (juli 2015)

Whitepaper tbv Onderwijs32: actieprogr onderwijs en ondernemen - school van bolwerk naar netwerk (met bedrijfsleven). EZ ism OCW (RVO., nl) Dit actieprogramma had tot doel het leren ondernemen te bevorderen en om het onderwijs en het bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen

35 Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

U bevindt zich hier:
Home
Documenten
Nationaal Onderwijsakkoord: De route naar geweldig onderwijs

35 Onderwijsraad: Een smalle kijk op onderwijskwaliteit (4 nov 2013)

In deze derde editie van de Stand van educatief Nederland geeft de raad een analyse van het Nederlandse onderwijs. Hoe staat het onderwijs er voor? Is het goed voorbereid op de toekomst? De raad constateert dat het Nederlands onderwijs het in internationale vergelijkingen goed doet. Maar hij signaleert daarnaast een aantal risico's. Om deze risico's te verkleinen formuleert de raad een drietal uitdagingen voor het onderwijsbeleid.

73 VrijNederland: #Onderwijs2032? Vlammenwerper eronder, Paul Schnabel! (artikel 7 okt 2015)

Paul Schnabel babbelt over ‘persoonsvorming’, maar in z'n 'voorsteladvies' voor het toekomstige onderwijs zoek je vergeefs naar antwoorden op échte vragen.

Gisteren maakten Ministers Schippers en Opstelten bekend wie plaatsnemen in de commissie van wijzen die de mogelijkheden van hulp bij zelfdoding bij voltooid leven onderzoekt.