List Headline Image
Updated by Associació Lectura Fàcil on Jul 29, 2016
Headline for Suport curricular/Apoyo curricular
 REPORT
4 items   2 followers   2 votes   3.44k views

Suport curricular/Apoyo curricular

Matèries, enunciats i recursos didàctics en Lectura Fàcil.
Materias, enunciados y recursos didácticos en Lectura Fácil.

1

Adaptaciones temáticas

Jul 13, 2016
Adaptaciones temáticas

Alumnos del Máster en Intervención Educativa y Psicológica de la Universidad de Navarra realizan adaptaciones curriculares de diferentes temáticas como trabajo final.
2016 - Normas de acentuación
2015 - El antiguo Egipto
2014 - El sistema solar
2013 - Los sentidos

2

Enunciats d'exercicis

Dec 28, 2015
Enunciats d'exercicis

Exemples d'enunciats d'exercicis i activitats escolars
Autor: Jaume Serra. Amb el suport del Departament d'Ensenyament

3

Ciències Naturals

Dec 28, 2015
Ciències Naturals

Temaris de Ciències Naturals per l'alumnat de Primària i de Secundària amb dificultats de comprensió lectora
Autors: Montserrat Ferré, Edith Lloret, Cristina Montoya, Carlos Marzo, Piedad D. Martín i Marta Vingut en un taller de creació de materials impulsat per la plataforma Diversitat i NEE del Departament d'Ensenyament.

4

Ciències Socials

Dec 28, 2015
Ciències Socials

Temaris de Ciències Socials per l'alumnat de Primària i de Secundària amb dificultats de comprensió lectora
Autora. Marta Vingut. Amb el suport del Departament d'Ensenyament